Seasann an Lucht Oibre do na rudaí seo...

[view this page in english]

Tá Sóisialachas bunaithe ar na ceithre phrionsabal seo; Saoirse, Comhionannas, Pobal agus Daonlathas

Ón gcéad chlár toghcháin sa bhliain 1920 go dtí an lá atá inniu ann, tá na prionsabail seo i gcroílár na bpolasaithe a thairg Páirtí an Lucht Oibre do phobal na hÉireann. Is iad seo na luachanna a rialaigh ár gcuid príomhfheachtais chomh maith lenár ngníomhaíocht pholaitiúil, bíodh sé ar an bhfreasúra nó sa Rialtas.

Tá Páirtí an Lucht Oibre tiomnanta i dtreo seasamh d' ídéalacha ár ngluaiseachta sa Rialtas agus sa deireadh thiar thall tá sé mar aidhm againn bheith sa mhórpháirtí i nDáil Éireann.

Saoirse

Is buncheart daonna í an tSaoirse. Níl sochaí ar bith saor muna mbíonn na fir agus na mná de chuid an tsochaí sin ina ndaoine aonaracha saora. Is iad an Bochtanas, Easpa Dídine, Dífhostaíocht agus Aineolas naimhde saoirse. Síneann Páirtí an Lucht Oibre an tsaoirse chéanna amach chuig gach ball sa sochaí agus cuireann sé in aghaidh íospairte daoine aonaracha mar gheall ar aicme, dath craicinn, creidimh, inscne, claonadh gnéasach, cine nó cúlra eitneach.

Comhionannas

Is éard atá i gceist le comhionannas ná atheagrú a dhéanamh ar an tsochaí agus an sainchuspóir ann chun soláthar níos cothroime saibhris agus cumhachta a chruthú. Ní hionann comhionannas agus deiseanna a chruthú do dhaoine aonaracha cumhacht agus saibhras a bhaint amach dóibh féin. Tuigeann Páirtí an Lucht Oibre an comhionannas, ní i dtéarma géilleagracha amháin ach i dtéarmaí ceart sóisialta, polaitiúla agus geilleagracha chomh maith. Tá sé riachtanach don duine aonair taitneamh a bhaint as na cearta seo laistigh den dlí más rud é go bhfuil comhionannas lán agus fíor ann.

Pobal

Tuigeann an Sóisialachas go gcónaíonn fir agus mná lena chéile i gcomhpháirtíocht mar chuid de riachtanas agus de rogha. Sa phobal nó san ionad oibre, sa cheardchumann nó sa chlub sóisialta bíonn ciall chomónta ag baint le rannpháirtíocht agus feidhm a bheith agat. Cuireann spiorad an Phobail páirtí an Lucht Oibre ar a son siúd atá faoi chois, ní hamháin in Éirinn ach sna tíortha ar fud an domhain agus sa Tríú Domhan ach go háirithe.

Daonlathas

Tá an daonlathas mar bhunús leis an gcoincheap chun cumhacht a thabhairt do dhaoine chun cruth a chur ar a saol féin. Ba cheart go gclúdóidh an cumasú seo gach gné den saol, an cultúr, an pholaitíocht, an ceartas agus an t-ionad oibre.

Digital Revolutionaries