Irlandzka Partia Pracy

Eamon Gilmore TD"Partia Pracy to partia możliwości. Wierzymy, że każdy powinien mieć szansę wykorzystać swój potencjał. Jesteśmy partią, która walczyła o równość dla kobiet. Jesteśmy partią, która cały czas walczy o równy dostęp do szkół i, sprawiedliwość w miejscu pracy oraz chce położyć kres dyskryminacji wszelkiego rodzaju."

"W rządzie Partia Pracy pomogła położyć podwaliny sukcesu gospodarczego Irlandii. Chcemy nadal tworzyć miejsca pracy, które sprawiają, że Irlandia jest atrakcyjnym miejscem do podjęcia zatrudnienia, I chcemy tez, aby Irlandia byla dobrym miejscem do życia. Oznacza to lepszą służbę zdrowia dostepna dla wszystkich. Dobry transport publiczny. Niedrogie przedszkola, I bezplatne "zerowki". Harmonijny ekorozwój."

"Twoja ciężka praca przyczyniła się do dobrobytu Irlandii. Teraz prosimy Cię o pomoc w budowaniu Irlandii, która będzie lepszym, godziwym miejscem do życia - dla wszystkich."

Eamon Gilmore, poseł
Lider Partii Pracy

Partia Pracy to irlandzka partia socjaldemokratyczna.

Partia Pracy oznacza:

  • silną gospodarkę
  • pierwszorzędne usługi publiczne
  • sprawiedliwe społeczeństwo
  • odpowiedzialną politykę ds. środowiska
  • równość

Czym wyróżnia się Partia Pracy?

Irlandzkie partie polityczne mogą dezorientować - wszystkie wydają się opowiadać za tymi samymi postulatami, a ich główne różnice polegają na minionych wydarzeniach z irlandzkiej historii. Partia Pracy jest inna. Partia Pracy opowiada się za postulatami, które mają znaczenie w naszym codziennym życiu. Partia Pracy wierzy, że wszyscy czerpią korzyści ze sprawnie działającej gospodarki. Silna gospodarka zaspokaja potrzeby społeczności. Gospodarka powinna być wolna, sprawiedliwa i pozbawiona korupcji.

Dobre usługi publiczne takie jak służba zdrowia, edukacja, transport, usługi wsparcia dla słabszych oraz opieka nad dziećmi dla każdego są znakiem społeczeństwa, które mądrze wykorzystuje swoje bogactwo. Partia Pracy wspiera wszystkich, tych, którzy osiagneli juz success w życiu, I tych ktorym przychodzi to wolniej. Rozumiemy że nie każdy może osiągać sukces przez cały czas. Partia Pracy opowiada się za silnymi społecznościami. Partia Pracy wierzy w odpowiedzialną i ambitną politykę ds. środowiska, która nie opiera się na krótkotrwałych celach, ale na rozsądnych i skutecznych długofalowych korzyściach dla środowiska. Uczciwość, sprawiedliwosc oraz przejrzystość są kluczem do tego, aby ludzie zaufali tym, którzy rządzą i wykorzystują ich podatki. Nigdy nie byliśmy i nie będziemy przekupni. Partia Pracy wierzy w równość i jest partią uchwalającą ustawy o równości. Mamy więcej posłanek niż jakakolwiek inna partia. Pierwsza osoba pochodzenia nieirlandzkiego wybrana do parlamentu to właśnie poseł Partii Pracy.

Irlandia to dobre miejsce do życia, ale mogłoby być jeszcze lepsze. Dołącz do nas i pomóż nam osiągnąć tę różnicę.

Partia Pracy jest skuteczna. Partia Pracy jest zrozumiała. Partia Pracy jest sprawiedliwa. Partia Pracy jest uczciwa.

Polityka Partii pracy różni się od obecnej polityki. Przykłady:

Partia Pracy a zdrowie:

  • • Partia Pracy uważa, że dobra opieka zdrowotna powinna być dostępna dla każdego, kto jej potrzebuje, a nie tylko dla tych, których na nią stać

Rząd popiera dwustopniową służbę zdrowia, w której osoby z prywatną opieką zdrowotną szybciej poddawani są leczeniu

Partia Pracy a edukacja:

  • • Partia Pracy uważa, że edukacja to inwestycja: mniejsze klasy, nauczyciele wspierający oraz odpowiednie zaplecze są inwestycją w przyszłość każdego z nas

Historia tego rządu pokazuje niedofinansowanie szkolnictwa, co skutkuje liczniejszymi klasami, brakiem miejsc w szkołach oraz niewystarczającą liczbą nauczycieli wspierających dla dzieci, które potrzebują dodatkowej pomocy.

Partia Pracy a transport:

  • • Partia Pracy uważa, że solidny transport publiczny wysokiej jakości jest najlepszym sposobem na wsparcie osób dojeżdżających do pracy

Rząd postawił na prywatne samochody na płatnych drogach i dał im priorytet nad transportem publicznym

Partia Pracy a opieka nad dziećmi:

  • • Partia Pracy uważa, że dobrej jakości opieka na dziećmi to usługa publiczna, która jest niezbędna, aby rodzice mogli pracować poza domem i mieć pewność, że ich dzieci są pod dobrą opieką

Rząd twierdzi, że opieka nad dziećmi to prywatny interes, który powinien być prowadzony dla zysku, a organizacja oraz pokrycie jej pełnych kosztów leży wyłącznie w gestii rodziców

Więcej informacji o Partii Pracy na stronie

Dołącz do nas przez internet lub zadzwoń pod numer 01-6784700, aby porozmawiać na temat członkostwa.

Digital Revolutionaries